Kako do ispunjenja zahteva protesta u vezi sa medijima

REM koji radi u interesu građana, a ne vlasti, ima moć da:

 • Oduzme nacionalne frekvencije TV Pink i TV Happy.
 • Razreši Upravni odbor RTS i RTV i zaustavi uticaj na javne servise kako bi oni informisali u interesu javnosti i u skladu sa zakonom.
 • Reaguje na svaku vrstu nasilja, obmane, poziva na progon neistomišljenika vlasti i kršenje zakona u programima televizija, sve do zabrane emitovanja.

Da bismo stali na put nasilju u medijima, ovaj REM mora da ode:

 • Potrebno je da 20 narodnih poslanika pokrene proceduru za smenu članova Saveta REM-a u Skupštini.
 • Potrebno je da svi predlagači pozovu svoje članove u Savetu REM-a da daju ostavke. Predlagači su: univerziteti, crkve i verske zajednice, saveti nacionalnih manjina, udruženja izdavača, novinara, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kompozitora, građana čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

Budući REM mora da bude bolji:

 • Da bi REM bio nezavisan i stručan, narodni poslanici moraju da iniciraju hitnu izmenu Zakona o elektronskim medijima. 
 • Hitna izmena Zakona o elektronskim medijima prioritetno podrazumeva: uvođenje kriterijuma za izbor članova Saveta REM-a i izbacivanje skupštinskih odbora kao predlagača.
 • Po izmeni Zakona, narodni poslanici moraju hitno da pokrenu izbor novog Saveta REM-a uz puno poštovanje novih pravila.

Da bismo stali na put širenju nasilja u tabloidima, država mora da prestane da ih finansira, kao i sve druge medije koji promovišu nasilje i da kažnjava medije koji krše zakone:

 • Svi nivoi vlasti, javna preduzeća i sve institucije čiji je osnivač država moraju  momentalno da prekinu sve vidove finansiranja medija koji svakodnevno krše zakone, po bilo kom osnovu, uključujući oglašavanje, projekte, javne nabavke, itd.
 • Tužilaštvo mora bez izuzetaka i bez odlaganja da reaguje na sva krivična dela u medijima, u skladu s ovlašćenjima propisanim Zakonom o javnom informisanju i medijima. 
 • Sudovi moraju hitno da odluče o tužbi koju su podnela udruženja građana zbog nezakonite odluke Saveta REM-a da obnovi dozvole za nacionalno emitovanje televizijama koje su kršile zakone i da REM ponovo pokrene postupak za dodelu nacionalnih frekvencija u skladu sa Zakonom i minimalnim uslovima koje propisuje REM.

MREŽA UDRUŽENJA GRAĐANA, NOVINARA I MEDIJA PROTIV NASILJA

Brošura

 

Scroll to Top