#07 Smena rukovodstva Radio-televizije Srbije

Mreža udruženja građana, novinara i medija protiv nasilja apeluje da REM radi u interesu građana a ne vlasti zato što ima moć da:

  • Razreši Upravni odbor RTS i RTV i zaustavi uticaj na javne servise kako bi oni informisali u interesu javnosti i u skladu sa zakonom.

Da bi REM radio u interesu građana:

  • Potrebno je da 20 narodnih poslanika pokrene proceduru za smenu članova Saveta REM-a u Skupštini.
  • Potrebno je da svi predlagači pozovu svoje članove u Savetu REM-a da daju ostavke. Predlagači su: univerziteti, crkve i verske zajednice, saveti nacionalnih manjina, udruženja izdavača, novinara, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kompozitora, građana čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

Da bi REM bio nezavisan i stručan, narodni poslanici moraju da iniciraju hitnu izmenu Zakona o elektronskim medijima.

  • Hitna izmena Zakona o elektronskim medijima prioritetno podrazumeva: uvođenje kriterijuma za izbor članova Saveta REM-a i izbacivanje skupštinskih odbora kao predlagača.
  • Po izmeni Zakona, narodni poslanici moraju hitno da pokrenu izbor novog Saveta REM-a uz puno poštovanje novih pravila.

 

Relevantni događaji

 

Radio-televizija Srbija (RTS) tokom prvih nekoliko protesta “Srbija protiv nasilja” izveštavala je kao o perifernim događajima, sve dok 27. maja tokom održavanja četvrtog po redu protesta, učesnici su napravili prsten oko zgrade javnog servisa zahtevajući da pravovremeno i adekvatno prenosi zahteve građana. RTS je tada prvi put Centralnu informativnu emisiju počeo direktnim uključenjem sa protesta, što se nastavilo i tokom održavanje narednih protesta

28. maja gostujući na televiziji Pink predsednik države Aleksandar Vučić rekao je da  „RTS nikada nije bio zahtev, ali da će ga potpisati jer je postao, veoma pristrasan na njihovu stranu”

Scroll to Top