Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije i Ministarstvu prosvete Republike Srbije

Celokupna javnost Srbije sa velikim očekivanjima i još većom brigom prati zbivanja u prosveti, jer je prosveta sistem okrenut deci i mladima i ključni sistem koji društvu osigurava prosperitet, stabilnost i napredak. Već godinama svedočimo zanemarivanju obrazovanja kao temelja društvenih vrednosti. To je dovelo do urušavanja kvaliteta obrazovanja i do nepoverenja u obrazovni sistem. 

3. maja je zvonilo za uzbunu. Zvonilo je i 6. juna kada je školska godina prekinuta bez obrazloženja i bez sagledavanja posledica. Pitanje je kako će početi i kako će se odvijati sledeća školska godina, koja samo što nije počela. 

Od novog ministra prosvete očekujemo jasnu politiku, i investiranje resursa u kvalitet obrazovanja, podizanje standarda nastavničke struke i ugleda obrazovanja kao vitalnog dela društvenog sistema. Ovo traži uključivanje svih aktera i ogromnih ljudskih potencijala kojima prosveta raspolaže, u cilju dugoročne dobrobiti mladih koji se školuju. Ministar prosvete ne treba da bude jedini, već jedan od mnogih odgovornih koji odlučuju i rade u interesu obrazovanja. 

Zahtevamo od Vlade i Ministarstva prosvete da bez odlaganja javnosti daju odgovore na sledeća pitanja:

  1. Šta je preduzeto kako bi školska godina počela i odvijala se bezbedno?
  2. Kako će se stvoriti uslovi za angažovanje i saradnju svih zainteresovanih strana, od učenika do lokalnih zajednica?
  3. Šta je novo preduzeto da se na najefikasniji način iskoriste ogromni potencijali i znanja kojima obrazovni sistem raspolaže, a koja su predugo zanemarivana?

Najava da će od 1. septembra sve da se odvija uobičajeno, kao i svih prethodnih godina, nije ni ozbiljna ni odgovorna.

Krajnje je vreme da se prekine praksa upravljanja putem dopisa i administrativnih mera, koja nastavnike svodi na puke izvršioce, a učenike na pasivne posmatrače. Obrazovnom sistemu su neophodne politike usmerene na kvalitet programa, kadrova, organizacije, efekata i veza sa akterima bitnim za primenu stečenih znanja. 

Molimo vas da javnost što pre obavestite šta ćete učiniti da prosvetnim radnicima omogućite dostojanstven položaj i kvalitetan rad, a roditelje oslobodite briga za bezbednost i dobrobit dece u školama.

 

Aleksandar Baucal, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Asocijacija „Mreža za evropski ženski lobi“ Subotica

ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima

Atina Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima

Autonomni ženski centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Biljana Đorić, docent, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Centar za edukaciju Edutopia – Beograd

Centar za integraciju mladih

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Centar za proizvodnju  znanja i veština, Novi Sad

Crta

Dečiji centar – Zaječar

Dijalog

Dijalog Net

Dragana Bjekić, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Dragica Pavlović Babić, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Društvo za razvoj kreativnosti

Evropski pokret u Srbiji

Fondacija BFPE za odgovorno društvo

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji,

Forum za međunarodne odnose, Evropski pokret u Srbiji,

Građanske inicijative

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije NEZAVISNOST

Grupa za decu i mlade „Indigo“

Inicijativa mladih za ljudska prava

Jelena Teodorović, redovni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

Jelena Vranješević, profesorka Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Ksenija Krstić, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Okular

Otvoreni parlament

Prijatelji dece Srbije

Radovan Antonijević, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Romski centar za žene i decu Daje

SHARE Fondacija

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad

Udruženje Miona

Udrženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad, podružnica Subotica

UG NEXUS-Vranje

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije

Vera Spasenović, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Žene za mir – Leskovac

Scroll to Top