#05 Oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje sluđuju građane, truju i promovišu nasilje, kao što su TV Pink i TV Hepi

Mreža udruženja građana, novinara i medija protiv nasilja apeluje da REM radi u interesu građana a ne vlasti zato što ima moć da:

  • Oduzme nacionalne frekvencije TV Pink i TV Happy.
  • Razreši Upravni odbor RTS i RTV i zaustavi uticaj na javne servise kako bi oni informisali u interesu javnosti i u skladu sa zakonom.
  • Reaguje na svaku vrstu nasilja, obmane, poziva na progon neistomišljenika vlasti i kršenje zakona u programima televizija, sve do zabrane emitovanja.

Da bi REM radio u interesu građana:

  • Potrebno je da 20 narodnih poslanika pokrene proceduru za smenu članova Saveta REM-a u Skupštini.
  • Potrebno je da svi predlagači pozovu svoje članove u Savetu REM-a da daju ostavke. Predlagači su: univerziteti, crkve i verske zajednice, saveti nacionalnih manjina, udruženja izdavača, novinara, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kompozitora, građana čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

Da bi REM bio nezavisan i stručan, narodni poslanici moraju da iniciraju hitnu izmenu Zakona o elektronskim medijima.

  • Hitna izmena Zakona o elektronskim medijima prioritetno podrazumeva: uvođenje kriterijuma za izbor članova Saveta REM-a i izbacivanje skupštinskih odbora kao predlagača.
  • Po izmeni Zakona, narodni poslanici moraju hitno da pokrenu izbor novog Saveta REM-a uz puno poštovanje novih pravila.
Scroll to Top