#02 Institucionalna odgovornost i smena ministara policije Bratislava Gašića, Aleksandra Vulina, šefa BIA-e i ministra prosvete Branka Ružića, jer su direktno odgovorni za urušeni sistem i neadekvatno reagovanje nadležnih

Mreža udruženja građana novinara i medija protiv nasilja predložila je sled koraka koji bi doveli do ispunjenja zahteva.

Uz tražene ostavke, za suštinsku reformu sistema bezbednosti neophodan je i izbor novog direktora policije nakon što je ovo mesto upražnjeno već godinu i po dana, kao i usvajanje novih zakona o unutrašnjim poslovima i BIA čime bi bila zaustavljena zloupotreba policije i BIA u političke svrhe.

Novim zakonom o unutrašnjim poslovima potrebno je sprečiti mešanje resornog ministra u operativni rad policije i onemogućiti njegovo vođenje kadrovske politike unutar Direkcije policije. Dodatno, neophodno je ovim zakonom onemogućiti da izbor direktora policije bude isključivo u rukama ministra policije i Vlade, jer se na taj način direktno podriva uloga direktora u zaštiti policije od političkih uticaja. Najzad, neophodno je obezbediti i strogo sankcionanje odgovornih u policiji za nepostupanje po nalozima tužilaca, kao i za dela torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koja u najvećem broju slučajeva ostaju bez odgovornih.

Novim Zakonom o BIA, koji treba da eliminiše štetan uticaj vladajućih partija na BIA i profesionalizaciju njenog rada, potrebno je propisati da direktor BIA treba da ima najmanje devet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti i da nije bio član političke partije u prethodnih pet godina. Takođe, neophodno je obavezati Vladu da pre postavljenja direktora BIA pribavi mišljenje nadležnog skupštinskog odbora. Potrebno je definisati trajanje mandata na koji se direktor bira, kao i jasne kriterijume za njegovu smenu.

Da bi bezbednosni sistem radio u interesu javnosti, neophodno je i pokretanje istraga i utvrđivanje odgovornosti u vezi sa svim aferama koje su urušile poverenja građana u policiju, poput afera “Savamala”, „Belivuk“, „Jovanjica“, „Tetka iz Kanade“ i „Prisluškivanje ruske opozicije“.

Na suštinsku i trajnu promenu sistema bezbednosti u Srbiji nas obavezuju sve žrtve nasilja koje nije niko zaštitio i strah u kome žive građani i građanke Srbije. Sistem jeste zakazao i samo njegova potpuna transformacija i reforma će obezbediti da sektor bezbednosti radi u javnom interesu.

 

Relevantni događaji

 

7. maja ministar prosvete Branko Ružić podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju

9. maja Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u snimljenoj video poruci rekao da je spreman da razgovara „o svim temama, od medija, rijalitija, učešća policije, neučešća policije, podnošenja ostavki različitih funkcionera ili ne, da se rasrpavlja o tome i u Narodnoj skupštini“

14. maja Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je: „I šta je predlog, da se smeni Bata Gašić? Što, šta je policija kriva? Evo nećemo da smenimo Batu Gašića, napamet nam ne pada ga smenimo“

7. juna premijerka Ana Brnabić je izjavila da je njena ostavka “na stolu”, “a da ne vidi kakve veze imaju ministar policije Gašić i direktor BIA Vulin s tragedijama”

22. juna predsednica Vlade je na sednici Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o smeni ministra policije Bratislava Gašiča ponovila da neće predložiti smenu ministara Bratislava Gašića i Aleksandra Vulina: „Hvala vam,  možemo sa tim da završimo ovu temu“. 

5. jula – Nakon rasprave koja je trajala sedam dana, Narodna skupština Srbije nije izglasala nepoverenje članu vlade ministru unutrašnjih poslava Bratislavu Gašiću. Za njegovu smenu glasalo je 37 poslanika, protiv 148 poslanika, a nije glasalo 7 poslanika.

Scroll to Top